Welcome to Pustakmarket !
Home

Magazines Detail

Details of प्राध्यापक विश्व : आंदोलन विशेषांक
Book Name प्राध्यापक विश्व : आंदोलन विशेषांक
Author प्रा. सुधाकर मानकर
Publish Date 05:17 pm, 09-Jun 22
Category GENERAL BOOKS
Book Description

महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघ (एमफुक्टो )

आंदोलन विशेषांक

महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाच्या कार्यकारी मंडळाच्या रविवार दिनांक ८ मे २०२२ रोजीच्या बैठकीत संमत करण्यात आलेल्या ठरावानुसार हा विशेषांक प्रकाशित करण्यात येत आहे.

View & Download

Do you want to publish Book/E-book/Event?
image
Contact us!