Welcome to Pustakmarket !
Home

सालं अतीच झालं

Book Name : सालं अतीच झालं
Author : खेमराज भोयर
Publisher : MK Infoedutch Pvt. Ltd.
ISBN no : 978-93-95187-27-5
Category : Literature
Price: .RS

Book Description

सालं अतीच झालं म्हणून कवी आपला निषेध नोंदवत जातो. हा निषेध म्हणजे खऱ्या, प्रमाणित माणसाचा आहे. हे जग अश्याच दोन - चार खऱ्या, सहिष्णू आणि प्रामाणिक माणसांमुळे चालते. कवी खेमराज भोयर हे त्याच दोन - चारांचे प्रतिनिधी आहेत.


Do you want to publish Book/E-book/Event?
image
Contact us!