Welcome to Pustakmarket !
Home

परिवर्तनवादी चळवळी : चिंतन आणि प्रबोधन

Book Name : परिवर्तनवादी चळवळी : चिंतन आणि प्रबोधन
Author : सुरेश साबळे
Publisher : pustakmarket.com
ISBN no : 978-९३-95187-00-8
Category : Literature
Price: 100.RS
Discount Price : 70 RS

Book Description

'परिवर्तनवादी चळवळी : चिंतन आणि प्रबोधन' हा आयु. सुरेश साबळे यांचा ग्रंथ असून या ग्रंथाचा कालिक पट मांडताना ते म्हणतात, 'आधुनिक काळातील माणसांची मांडणी महात्मा बुद्धांच्या तत्वज्ञानामधून उगम पावते.


Do you want to publish Book/E-book/Event?
image
Contact us!