Welcome to Pustakmarket !
Home

बहुजन महासंघ : विचारप्रणाली व वाटचाल

Book Name : बहुजन महासंघ : विचारप्रणाली व वाटचाल
Author : डॉ. राहुल गोंगे
Publisher : MK Infoedutch Pvt. Ltd.
ISBN no : 978-93-92466-68-7
Category : Political
Price: .RS

Book Description

भारतीय बहुजन महासंघ एक चिकित्सक अभ्यास या संशोधन प्रकल्पाची मांडणी करण्याअगोदर या प्रकरणात महाराष्ट्रातील व भारतातील बहुजनवादी विचार व राजकारणाचा आढावा घेतला आहे तसेच बहुजनवादी राजकारणाची वैशिष्ट्ये नोंदविली आहेत. याखेरीज या प्रकरणात अभ्यासपद्धती उद्दिष्ट्ये गृहितके संशोधन साधने व अभ्यासाच्या मर्यादा या मुद्यांची नोंद केलेली आहे


Do you want to publish Book/E-book/Event?
image
Contact us!