Welcome to Pustakmarket !
Home

रॉ - भारतीय गुप्तचरसंस्थेची गुढगाथा

Book Name : रॉ - भारतीय गुप्तचरसंस्थेची गुढगाथा
Author : रवि आमले
Publisher : मनोविकास प्रकाशन, २०२०, pages : २९३
ISBN no : ९७८-९३-८७६६७-५९-४
Category : GENERAL BOOKS
Price: 299.RS
Discount Price : 270 RS

Book description

गुप्तचर संस्थाची कोणतीही कारवाई, कोणतीही मोहीम स्वतंत्र नसते. हे या अर्थनि, की त्या मोहिमा या तत्कालीन राजकीय परिस्थितीशी निगडित असतात. या पुस्तकात त्या मोहिमांविषयी लिहिताना, त्या मोहिमा ज्या परिस्थितीतून, राजकीय अवकाशातून उद्भवल्या, त्याविषयीही माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. 'रॉ ची कामगिरी, यशापयश यांना अधिक उभार देण्याकरता ते आवश्यकच होते, असे वाटते. ती माहिती तथ्याधारितच असेल. याची काळजी घेण्याचा प्रयत्न अर्थातच केला आहे. 'रॉ' अधिकाऱ्यांची पुस्तके आणि लेख यांवर या पुस्तकाची इमारत उभी आहे,Please log in to write a review.


Do you want to publish Book/E-book/Event?
image
Contact us!