Welcome to Pustakmarket !
Home

Buy Student Text Notes

Image
भारतीय आर्थिक पर्यावरण (अर्थशास्त्र G-1) FYBA SEM-I
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 45 RS 9% off
Discount Price : 41 RS
Image
प्रारंभिक भारत : प्रागैतिहासिक काळ ते मौर्यकाळ (इतिहास G-1) FYBA SEM-I
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 55 RS 9% off
Discount Price : 50 RS
Image
प्राकृतिक भूगोल (भूगोल G-1) FYBA SEM-I
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 30 RS 10% off
Discount Price : 27 RS
Image
मराठी साहित्य : कथा आणि भाषिक कौशल्य विकास (मराठी G-1) FYBA SEM-I
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 45 RS 9% off
Discount Price : 41 RS
Image
मानसशास्त्राचे मूलाधार (मानसशास्त्र G-1) FYBA SEM-I
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 50 RS 10% off
Discount Price : 45 RS
Image
भारतीय राज्यघटनेची ओळख (राज्यशास्त्र G-1) FYBA SEM-I
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 40 RS 10% off
Discount Price : 36 RS
Image
हिंदी (G-1) FYBA SEM-I
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 75 RS 9% off
Discount Price : 68 RS
Image
COMPULSORY ENGLISH (FYBA SEM-II)
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 45 RS 9% off
Discount Price : 41 RS
Image
OPTIONAL ENGLISH (FYBA SEM-II)
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 55 RS 9% off
Discount Price : 50 RS
Image
हिंदी (G-1) FYBA SEM-II
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 65 RS 9% off
Discount Price : 59 RS
Image
मराठी साहित्य : एकांकिका आणि भाषिक कौशल्यविकास (FYBA SEM-II)
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 40 RS 10% off
Discount Price : 36 RS
Image
भारतीय आर्थिक पर्यावरण (अर्थशास्त्र G-1) FYBA SEM-II
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 50 RS 10% off
Discount Price : 45 RS
Image
प्रारंभिक भारत : उत्तर मौर्यकाळ ते राष्ट्रकूट काळ (इतिहास G-1) FYBA SEM-II
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 65 RS 9% off
Discount Price : 59 RS
Image
मानवी भूगोल (भूगोल G-1) FYBA SEM-II
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 45 RS 9% off
Discount Price : 41 RS
Image
सामाजिक मानसशास्त्राची ओळख (मानसशास्त्र G-1) FYBA SEM-II
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 55 RS 9% off
Discount Price : 50 RS
Image
भारतीय राज्यघटनेची ओळख (राज्यशास्त्र G-1) FYBA SEM-II
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 45 RS 9% off
Discount Price : 41 RS
Image
ADDITIONAL ENGLISH (FYBCOM SEM-I)
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 35 RS 9% off
Discount Price : 32 RS
Image
FUNDAMENTALS OF BANKING-I (BANKING & FINANCE) FYBCOM SEM-I
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 55 RS 9% off
Discount Price : 50 RS
Image
BUSINESS ECONOMICS (MICRO-I) FYBCOM SEM-I
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 70 RS 10% off
Discount Price : 63 RS
Image
COMPULSORY ENGLISH (FYBCOM SEM-I)
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 55 RS 9% off
Discount Price : 50 RS
Image
COMPUTER CONCEPTS AND APPLICATIONS-I (FYBCOM SEM-I)
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 60 RS 10% off
Discount Price : 54 RS
Image
CONSUMER PROTECTION AND BUSINESS ETHICS-I (FYBCOM SEM-I)
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 60 RS 10% off
Discount Price : 54 RS
Image
FINANCIAL ACCOUNTING-I (FYBCOM SEM-I)
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 80 RS 10% off
Discount Price : 72 RS
Image
ORGANISATIONAL SKILLS DEVELOPMENT-I (FYBCOM SEM-I)
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 45 RS 9% off
Discount Price : 41 RS
Image
ग्राहक संरक्षण आणि व्यवसायिक नितीमूल्ये-I (FYBCOM SEM-I)
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 50 RS 10% off
Discount Price : 45 RS
Image
बँक व्यवसायाची मूलतत्वे-I (बँक व्यवसाय आणि वित्त पुरवठा) FYBCOM SEM-I
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 50 RS 10% off
Discount Price : 45 RS
Image
भाषा साहित्य आणि कौशल्य विकास (मराठी) FYBCOM SEM-I
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 50 RS 10% off
Discount Price : 45 RS
Image
व्यावसायिक अर्थशास्त्र (सूक्ष्म-१) FYBCOM SEM-I
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 55 RS 9% off
Discount Price : 50 RS
Image
संघटनात्मक कौशल्य विकास-I (FYBCOM SEM-I)
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 40 RS 10% off
Discount Price : 36 RS
Image
हिंदी (FYBCOM SEM-I)
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 70 RS 10% off
Discount Price : 63 RS
Image
ADDITIONAL ENGLISH (FYBCOM SEM-II)
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 40 RS 10% off
Discount Price : 36 RS
Image
FUNDAMENTALS OF BANKING-II (BANKING & FINANCE) FYBCOM SEM-II
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 45 RS 11% off
Discount Price : 40 RS
Image
BUSINESS ECONOMICS (MICRO-II) FYBCOM SEM-II
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 60 RS 10% off
Discount Price : 54 RS
Image
COMPULSORY ENGLISH (FYBCOM SEM-II)
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 55 RS 9% off
Discount Price : 50 RS
Image
COMPUTER CONCEPTS AND APPLICATIONS-II (FYBCOM SEM-II)
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 70 RS 10% off
Discount Price : 63 RS
Image
FINANCIAL ACCOUNTING-II (FYBCOM SEM-II)
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 75 RS 9% off
Discount Price : 68 RS
Image
ORGANISATIONAL SKILLS DEVELOPMENT-II (FYBCOM SEM-II)
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 55 RS 9% off
Discount Price : 50 RS
Image
बँक व्यवसायाची मूलतत्वे-II (बँक व्यवसाय आणि वित्त पुरवठा) FYBCOM SEM-II
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 45 RS 11% off
Discount Price : 40 RS
Image
भाषा साहित्य आणि कौशल्य विकास (मराठी) FYBCOM SEM-II
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 50 RS 10% off
Discount Price : 45 RS
Image
व्यावसायिक अर्थशास्त्र (सूक्ष्म-२) FYBCOM SEM-II
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 50 RS 10% off
Discount Price : 45 RS
Image
संगणक संकल्पना आणि उपयोजन-II (FYBCOM SEM-II)
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 60 RS 10% off
Discount Price : 54 RS
Image
संघटनात्मक कौशल्य विकास-II (FYBCOM SEM-II)
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 50 RS 10% off
Discount Price : 45 RS
Image
हिंदी (FYBCOM SEM-II)
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 60 RS 10% off
Discount Price : 54 RS
Image
ENGLISH (English Literature from 1550-1798) Paper- 1.1 MA-I SEM-I
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 65 RS 11% off
Discount Price : 58 RS
Image
ENGLISH (English Literature from 1798 to the Present) Paper- 1.2 MA-I SEM-I
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 80 RS 10% off
Discount Price : 72 RS
Image
ENGLISH (Contemporary Studies in English Language) Paper- 1.3 MA-I SEM-I
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 90 RS 10% off
Discount Price : 81 RS
Image
ENGLISH (Literary Criticism and Theory) Paper- 1.4 MA-I SEM-I
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 50 RS 10% off
Discount Price : 45 RS
Image
अर्थशास्त्र (आंतरराष्ट्रीय व्यापार) EC-१००३ MA-I SEM-I
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 60 RS 10% off
Discount Price : 54 RS
Image
अर्थशास्त्र (ग्रामीण अर्थशास्त्र) EC-१००४ MA-I SEM-I
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 65 RS 11% off
Discount Price : 58 RS
Image
अर्थशास्त्र (सार्वजनिक अर्थशास्त्र-I) EC-१००२ MA-I SEM-I
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 50 RS 10% off
Discount Price : 45 RS
Image
अर्थशास्त्र (सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण-I) EC-१००१ MA-I SEM-I
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 70 RS 10% off
Discount Price : 63 RS
Image
इतिहास : सिद्धांत आणि पद्धती (HS-C1) MA-I SEM-I
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 55 RS 11% off
Discount Price : 49 RS
Image
इतिहास (प्रारंभिक भारतातील संकल्पना आणि संस्थांचा विकास) (HS-C2) MA-I SEM-I
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 65 RS 11% off
Discount Price : 58 RS
Image
इतिहास : प्रारंभिक महाराष्ट्राचा इतिहास (सातवाहन ते राष्ट्रकूट कालखंड) (HS-O2) MA-I SEM-I
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 35 RS 11% off
Discount Price : 31 RS
Image
मराठी (ऐतिहासिक भाषाविज्ञान) (CC-3) MA-I SEM-I
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 55 RS 11% off
Discount Price : 49 RS
Image
मराठी (ग्रामीण साहित्य) (CBOP-4) MA-I SEM-I
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 55 RS 11% off
Discount Price : 49 RS
Image
मराठी (भाषाव्यवहार आणि भाषिक कौशल्ये - भाग १) (CC-1) MA-I SEM-I
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 70 RS 10% off
Discount Price : 63 RS
Image
मराठी : मराठी साहित्याचा इतिहास (इ.स.१८१८ ते इ.स.१९२०) (CC-2) MA-I SEM-I
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 65 RS 11% off
Discount Price : 58 RS
Image
राज्यशास्त्र (राजकीय विचारांची परंपरा) (PO-C1) MA-I SEM-I
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 60 RS 10% off
Discount Price : 54 RS
Image
राज्यशास्त्र (प्रशासकीय सिद्धांत) (PO-C2) MA-I SEM-I
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 50 RS 10% off
Discount Price : 45 RS
Image
राज्यशास्त्र (भारतातील राजकीय संस्था) (PO-C3) MA-I SEM-I
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 60 RS 10% off
Discount Price : 54 RS
Image
ENGLISH (English Literature from 1550-1798) Paper- 2.1 MA-I SEM-II
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 65 RS 11% off
Discount Price : 58 RS
Image
ENGLISH (English Literature from 1798 to the Present) Paper- 2.2 MA-I SEM-II
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 70 RS 10% off
Discount Price : 63 RS
Image
ENGLISH (Contemporary Studies in English Language) Paper- 2.3 MA-I SEM-II
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 60 RS 10% off
Discount Price : 54 RS
Image
ENGLISH (Literary Criticism and Theory) Paper- 2.4 MA-I SEM-II
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 30 RS 10% off
Discount Price : 27 RS
Image
अर्थशास्त्र (आंतरराष्ट्रीय वित्तपुरवठा) EC-२००३ MA-I SEM-II
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 70 RS 10% off
Discount Price : 63 RS
Image
अर्थशास्त्र (श्रम अर्थशास्त्र) EC-२००४ MA-I SEM-II
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 55 RS 11% off
Discount Price : 49 RS
Image
अर्थशास्त्र (सार्वजनिक अर्थशास्त्र-२) EC-२००२ MA-I SEM-II
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 50 RS 10% off
Discount Price : 45 RS
Image
अर्थशास्त्र (सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण-२) EC-२००१ MA-I SEM-II
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 40 RS 10% off
Discount Price : 36 RS
Image
इतिहास (इतिहासाचे दृष्टीकोन) (HS-C4) MA-I SEM-II
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 60 RS 10% off
Discount Price : 54 RS
Image
इतिहास (मध्ययुगीन भारतातील संकल्पना आणि संस्था) (HS-C5) MA-I SEM-II
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 85 RS 11% off
Discount Price : 76 RS
Image
इतिहास (मराठाकालीन सामाजिक-आर्थिक इतिहास) (HS-C6) MA-I SEM-II
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 75 RS 11% off
Discount Price : 67 RS
Image
इतिहास (महाराष्ट्रातील दलित चळवळीचे स्वरूप) (HS-O12) MA-I SEM-II
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 60 RS 10% off
Discount Price : 54 RS
Image
मराठी (दलित साहित्य) MA-I SEM-II
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 65 RS 11% off
Discount Price : 58 RS
Image
मराठी (भाषाव्यवहार आणि भाषिक कौशल्ये - २) MA-I SEM-II
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 50 RS 10% off
Discount Price : 45 RS
Image
मराठी : मराठी साहित्याचा इतिहास (इ.स.१९२० ते इ.स.२०१०) MA-I SEM-II
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 85 RS 11% off
Discount Price : 76 RS
Image
मराठी (समाज भाषाविज्ञान) MA-I SEM-II
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 40 RS 10% off
Discount Price : 36 RS
Image
राज्यशास्त्र (आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे सिद्धांत) (PO-C5) MA-I SEM-II
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 75 RS 11% off
Discount Price : 67 RS
Image
राज्यशास्त्र (आधुनिक महाराष्ट्रातील राजकीय विचार) (PO-O8) MA-I SEM-II
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 50 RS 10% off
Discount Price : 45 RS
Image
राज्यशास्त्र (तुलनात्मक राजकीय विश्लेषण) (PO-C4) MA-I SEM-II
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 55 RS 11% off
Discount Price : 49 RS
Image
राज्यशास्त्र (सार्वजनिक धोरण) (PO-C6) MA-I SEM-II
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 50 RS 10% off
Discount Price : 45 RS
Image
COMPULSORY ENGLISH (TYBA)
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 125 RS 10% off
Discount Price : 112 RS
Image
ENGLISH G-3 (ADVANCED STUDY OF ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE) TYBA
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 60 RS 10% off
Discount Price : 54 RS
Image
ENGLISH S-3 (APPRECIATING NOVEL) TYBA
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 85 RS 11% off
Discount Price : 76 RS
Image
ENGLISH S-4 (INTRODUCTION TO LITERARY CRITICISM) TYBA
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 90 RS 10% off
Discount Price : 81 RS
Image
अर्थशास्त्र G-३ (आर्थिक विकास आणि नियोजन) TYBA
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 80 RS 10% off
Discount Price : 72 RS
Image
अर्थशास्त्र S-३ (आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र) TYBA
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 90 RS 10% off
Discount Price : 81 RS
Image
इतिहास G-३ (२० व्या शतकातील जगाचा इतिहास) TYBA
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 90 RS 10% off
Discount Price : 81 RS
Image
इतिहास S-३ (इतिहासाची ओळख) TYBA
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 75 RS 11% off
Discount Price : 67 RS
Image
इतिहास S-४ (२० व्या शतकातील आशियाचा इतिहास) TYBA
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 90 RS 10% off
Discount Price : 81 RS
Image
भूगोल S-३ (कृषी भूगोल) TYBA
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 80 RS 10% off
Discount Price : 72 RS
Image
भूगोल G-३ (भारताचा प्रादेशिक भूगोल) TYBA
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 90 RS 10% off
Discount Price : 81 RS
Image
भूगोल G-३ (मानवी भूगोल) TYBA
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 80 RS 10% off
Discount Price : 72 RS
Image
मराठी S-३ (साहित्यविचार) TYBA
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 80 RS 10% off
Discount Price : 72 RS
Image
मराठी S-४ (भाषाविज्ञान-वर्णनात्मक आणि ऐतिहासिक) TYBA
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 75 RS 11% off
Discount Price : 67 RS
Image
मराठी G-३ सत्र-१ (आधुनिक मराठी साहित्य आणि व्यावहारिक व उपयोजित मराठी) TYBA
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 45 RS 11% off
Discount Price : 40 RS
Image
मराठी G-३ सत्र-२ (आधुनिक मराठी साहित्य आणि व्यावहारिक व उपयोजित मराठी-प्रवासवर्णन) TYBA
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 40 RS 10% off
Discount Price : 36 RS
Image
मानसशास्त्र G-३ (औद्योगिक व संघटनात्मक मानसशास्त्र) TYBA
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 90 RS 10% off
Discount Price : 81 RS
Image
राज्यशास्त्र S-३ (लोकप्रशासन) TYBA
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 60 RS 10% off
Discount Price : 54 RS
Image
राज्यशास्त्र S-४ (आंतरराष्ट्रीय राजकारण) TYBA
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 75 RS 11% off
Discount Price : 67 RS
Image
राज्यशास्त्र G-३ (राजकीय विचारप्रणाली) TYBA
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 65 RS 11% off
Discount Price : 58 RS
Image
राज्यशास्त्र G-३ (महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था) TYBA
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 60 RS 10% off
Discount Price : 54 RS
Image
हिंदी (G-३) TYBA
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 50 RS 10% off
Discount Price : 45 RS
Image
हिंदी S-३ (हिंदी साहित्य का इतिहास) TYBA
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 110 RS 10% off
Discount Price : 99 RS
Image
हिंदी S-४ (काव्यशास्त्र) TYBA
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 100 RS 10% off
Discount Price : 90 RS
Image
ADVANCED ACCOUNTING (TYBCOM)
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 160 RS 10% off
Discount Price : 144 RS
Image
AUDITING AND TAXATION (AUDITING) TYBCOM
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 90 RS 10% off
Discount Price : 81 RS
Image
BANKING AND FINANCE-II (FINANCIAL MARKETS AND INSTITUTIONS IN INDIA) TYBCOM
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 90 RS 10% off
Discount Price : 81 RS
Image
BANKING AND FINANCE-III (BANKING LAW AND PRACTICE IN INDIA) TYBCOM
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 100 RS 10% off
Discount Price : 90 RS
Image
BUSINESS ENTERPRENEURSHIP-III (TYBCOM)
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 75 RS 11% off
Discount Price : 67 RS
Image
BUSINESS REGULATORY FRAMEWORK (MERCANTILE LAW) TYBCOM
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 125 RS 10% off
Discount Price : 112 RS
Image
COST AND WORKS ACCOUNTING-II (TYBCOM)
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 125 RS 10% off
Discount Price : 112 RS
Image
COST AND WORKS ACCOUNTING-III (COSTING TECHNIQUES AND COST AUDIT) TYBCOM
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 110 RS 10% off
Discount Price : 99 RS
Image
INDIAN AND GLOBAL ECONOMIC DEVELOPMENT (TYBCOM)
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 90 RS 10% off
Discount Price : 81 RS
Image
बँक व्यवसाय आणि वित्तपुरवठा - III (भारतातील बँकविषयक कायदे आणि कार्यपद्धती) TYBCOM
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 90 RS 10% off
Discount Price : 81 RS
Image
अंकेक्षण आणि कर आकारणी (अंकेक्षण) TYBCOM
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 70 RS 10% off
Discount Price : 63 RS
Image
बँक व्यवसाय आणि वित्त पुरवठा - II (भारतातील वित्तीय बाजार आणि संस्था) TYBCOM
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 100 RS 10% off
Discount Price : 90 RS
Image
भारतीय आणि जागतिक आर्थिक विकास (TYBCOM)
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 75 RS 11% off
Discount Price : 67 RS
Image
व्यवसाय नियामक कायदे (TYBCOM)
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 100 RS 10% off
Discount Price : 90 RS
Image
COMPULSORY ENGLISH (SYBA SEM-III)
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 45 RS 11% off
Discount Price : 40 RS
Image
ENGLISH G2 SEC-1A (ADVANCED STUDY OF ENGLISH LANGUAGE) SYBA SEM-III
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 40 RS 10% off
Discount Price : 36 RS
Image
ENGLISH S1 DSC-1A(APPRECIATING DRAMA) SYBA SEM-III
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 35 RS 11% off
Discount Price : 31 RS
Image
ENGLISH S2 DSC-2A (APPRECIATING POETRY) SYBA SEM-III
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 40 RS 10% off
Discount Price : 36 RS
Image
अर्थशास्त्र G-२ (वित्तीय प्रणाली) SYBA SEM-III
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 60 RS 10% off
Discount Price : 54 RS
Image
अर्थशास्त्र S-1 (सूक्ष्म अर्थशास्त्र) SYBA SEM-III
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 50 RS 10% off
Discount Price : 45 RS
Image
अर्थशास्त्र S-2 (समग्रलक्षी अर्थशास्त्र) SYBA SEM-III
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 45 RS 11% off
Discount Price : 40 RS
Image
भूगोल G-2 (आर्थिक भूगोल) SYBA SEM-III
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 55 RS 11% off
Discount Price : 49 RS
Image
इतिहास G-2 (मराठ्यांचा इतिहास १६३०-१७०७) SYBA SEM-III
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 60 RS 10% off
Discount Price : 54 RS
Image
इतिहास S-1 (मध्ययुगीन भारत-सुलतानशाही कालखंड) SYBA SEM-III
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 45 RS 11% off
Discount Price : 40 RS
Image
इतिहास S-2 (आधुनिक जगाचे दृष्टीक्षेप) SYBA SEM-III
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 55 RS 11% off
Discount Price : 49 RS
Image
भूगोल G-2 (पर्यावरणीय भूगोल) SYBA SEM-III
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 40 RS 10% off
Discount Price : 36 RS
Image
मराठी G-2 (भाषिक कौशल्यविकास आणि आधुनिक मराठी साहित्यप्रकार:कादंबरी) SYBA SEM-III
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 40 RS 10% off
Discount Price : 36 RS
Image
मराठी S-1 (आधुनिक मराठी साहित्य:प्रकाशवाटा) SYBA SEM-III
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 30 RS 10% off
Discount Price : 27 RS
Image
मराठी S-2 (साहित्यविचार) SYBA SEM-III
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 45 RS 11% off
Discount Price : 40 RS
Image
मानसशास्त्र G-2 (आरोग्य मानसशास्त्र) SYBA SEM-III
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 55 RS 11% off
Discount Price : 49 RS
Image
राज्यशास्त्र G-2 (राज्यशास्त्राची ओळख) SYBA SEM-III
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 50 RS 10% off
Discount Price : 45 RS
Image
राज्यशास्त्र G-2 (राजकीय विचारप्रणालीची ओळख) SYBA SEM-III
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 35 RS 11% off
Discount Price : 31 RS
Image
राज्यशास्त्र S-1 (पाश्चिमात्य राजकीय विचार) SYBA SEM-III
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 45 RS 11% off
Discount Price : 40 RS
Image
राज्यशास्त्र S-2 (राजकीय पत्रकारिता) SYBA SEM-III
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 55 RS 11% off
Discount Price : 49 RS
Image
हिंदी G-2 (आधुनिक काव्य, कहानी तथा व्यावहारिक हिंदी) SYBA SEM-III
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 70 RS 10% off
Discount Price : 63 RS
Image
हिंदी S-1 (काव्यशास्त्र) SYBA SEM-III
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 40 RS 10% off
Discount Price : 36 RS
Image
हिंदी S-2 (मध्ययुगीन काव्य तथा उपन्यास साहित्य) SYBA SEM-III
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 80 RS 10% off
Discount Price : 72 RS
Image
BANKING AND FINANCE-I (INDIAN BANKING SYSTEM-I) SYBCOM SEM-III
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 65 RS 11% off
Discount Price : 58 RS
Image
BUSINESS COMMUNICATION-I (SYBCOM SEM-III)
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 70 RS 10% off
Discount Price : 63 RS
Image
BUSINESS ECONOMICS (MACRO) SYBCOM SEM-III
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 65 RS 11% off
Discount Price : 58 RS
Image
BUSINESS ENTERPRENEURSHIP-I (SYBCOM SEM-III)
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 65 RS 11% off
Discount Price : 58 RS
Image
BUSINESS MANAGEMENT-I (SYBCOM SEM-III)
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 70 RS 10% off
Discount Price : 63 RS
Image
CORPORATE ACCOUNTING-I (SYBCOM SEM-III)
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 90 RS 10% off
Discount Price : 81 RS
Image
COST AND WORKS ACCOUNTING-I (BASICS OF COST ACCOUNTING) SYBCOM SEM-III
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 70 RS 10% off
Discount Price : 63 RS
Image
ELEMENTS OF COMPANY LAW (SYBCOM SEM-III)
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 90 RS 10% off
Discount Price : 81 RS
Image
कंपनी कायद्याचे घटक (SYBCOM SEM-III)
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 80 RS 10% off
Discount Price : 72 RS
Image
बँक व्यवसाय आणि वित्तपुरवठा-I (भारतीय बँक व्यवसाय प्रणाली-I) SYBCOM SEM-III
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 50 RS 10% off
Discount Price : 45 RS
Image
व्यवसाय व्यवस्थापन-I (SYBCOM SEM-III)
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 60 RS 10% off
Discount Price : 54 RS
Image
व्यावसायिक अर्थशास्त्र (समग्रलक्षी) भाग-१ (SYBCOM SEM-III)
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 45 RS 11% off
Discount Price : 40 RS
Image
व्यावसायिक उद्योजगता-I (SYBCOM SEM-III)
Author : -
Publisher Sharp Publications
Price : 55 RS 11% off
Discount Price : 49 RS

Do you want to publish Book/E-book/Event?
image
Contact us!