Welcome to Pustakmarket !
Home

Buy E Books

Image
भावस्मृतींच्या झरोक्यातून
Author : विठ्ठल आर. औटी
Publisher pustakmarket.com
Price : 60 Rs

Image
महाराष्ट्राची कृषि अर्थव्यवस्था धोरण आणि नियोजन
Author : डॉ. विलास आढाव, डॉ. रा. श्री. देशपांडे
Publisher पुस्तकमार्केट .कॉम (२०२१), पाने – १२५
Free

Image
चिकित्सा रामदास स्वामींची
Author : पार्थ पोळके
Publisher pustakmarket.com
Free

Image
बंडखोरीचे तत्त्वज्ञान
Author : भाषांतरकार: श्री. भि. वि. मराठे
Publisher महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ, मुंबई,(१९७७) पाने – २५५
Free

Image
साहित्य आणि लोककला : मार्क्स-आंबेडकरी दिशा
Author : डॉ. मिलिंद कसबे
Publisher पुस्तकमार्केट.कॉम (२०२१), पाने – २४५
Free

Image
कृतार्थ सायंकाळ
Author : डॉ. बी. जी. बंगाळ
Publisher संपादक : प्राचार्य डॉ. चारुदत्त बाळकृष्ण बंगाळ(२०२१), पाने – २६८
Free

Image
Effect Of Vam On Some Native crops Of Maharashtra
Author : Dr. Ashok Kanade
Publisher pustakmarket.com
Free

Image
संघर्ष वाटा
Author : डॉ. संजय दामू जाधव
Publisher जीवक फाऊंडेशन, नाशिक(२०२१), पाने – ११२
Price : 90 RS 33% off
Discount Price : 60 RS
Image
लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे निवडक वाङ्मय
Author : संपादक मंडळ: अर्जुन डांगळे, नीला उपाध्ये, वसुंधरा पेंडसे-नाईक, डॉ. सुभाष सावरकर
Publisher महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, (१९९८), पाने – १२५० ७५
Free

Image
हिंदी और मराठी की महिला नाटककारो के नाटको का तुलनात्मक अध्ययन
Author : प्रा. दत्तात्रय वामनराव मोहिते
Publisher पुस्तक मार्केट डॉटकॉम (२०२१), पन्ने – ३१३
Free

Image
निखाऱ्यांचा उठाव
Author : संजय जाधव
Publisher पुस्तक मार्केट डॉटकॉम (२०२१), पाने – ६१
Price : 50 RS 20% off
Discount Price : 40 RS
Image
कबीर और तुकाराम के काव्य में अभिव्यक्त सांस्कृतिक चेतना का तुलनात्मक अनुशीलन
Author : डॉ.बालकवि लक्ष्मण सुरंजे
Publisher पुस्तक मार्केट डॉटकॉम (२०२१), पन्ने - ३२७
Price : 200 RS 50% off
Discount Price : 100 RS
Image
श्री. शंकरराव खरात यांच्या कथा वाङ्मयाचा एक अभ्यास
Author : प्रा. डॉ. जयवंत अहिवळे
Publisher पुस्तकमार्केट .कॉम (२०२१), पाने – १५३
Free

Image
बाप माझा जातो बळी
Author : संदिप शंकर येलये
Publisher pustakmarket.com
Price : 50 RS 10% off
Discount Price : 45 RS
Image
संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतील राजकीय नेत्यांची आत्मचरित्रे : एक अभ्यास
Author : प्रा. डॉ. जयवंत अहिवळे
Publisher pustakmarket.com
Price : 100 RS 40% off
Discount Price : 60 RS
Image
आई तू होतीस तेव्हा ...
Author : प्रा. डॉ. शैलेश त्रिभुवन
Publisher pustakmarket.com
Free

Image
छत्रपती राजर्षी शाहूमहाराज
Author : श्री. पोपट सोनवणे
Publisher pustakmarket.com
Price : 30 RS 50% off
Discount Price : 15 RS
Image
तमाशा : कला आणि कलावंत
Author : प्रा. डॉ. मिलिंद कसबे
Publisher pustakmarket.com
Free

Image
गाठी ऋणानुबंधाच्या
Author : मधुकर नवले
Publisher Pustakmarket.com
Price : 150 RS 33% off
Discount Price : 100 RS
Image
लेण्याद्री
Author : बापुजी ताम्हाणे
Publisher Pustakmarket.com Publication
Price : 30 RS 17% off
Discount Price : 25 RS
Image
निवडूंग ते बोधीवृक्ष
Author : दत्तात्रय गुंडेराव बनसोडे (गुरुजी)
Publisher लोकवाङ्मय गृह
Price : 175 RS 11% off
Discount Price : 155 RS
Image
ह्या ग्लोबल युगात
Author : दशरथ झनकर
Publisher ठसा प्रकाशन गृह,(2020), पाने - ८३
Price : 100 RS 30% off
Discount Price : 70 RS
Image
स्नेहबंध
Author : सुभाष सोनवणे; संपादक : सुनील गोसावी
Publisher शब्धगंध प्रकाशन
Price : 200 RS 40% off
Discount Price : 120 RS
Image
दलित राजकारण आणि दलित साहित्य
Author : उत्तम कांबळे
Publisher सनय प्रकाशन
Price : 40 RS 38% off
Discount Price : 25 RS
Image
जयहिंद – महादेव तथा तात्यासाहेब रखमाजी गुंजाळ यांचे आत्मकथन
Author : संपादन व शब्दांकन : डॉ. मिलिंद कसबे | श्री. विठ्ठल आर. औटी
Publisher सनय प्रकाशन(२०१८), पाने – १२०
Free

Image
जयहिंद – महादेव तथा तात्यासाहेब रखमाजी गुंजाळ यांचे आत्मकथन
Author : संपादन व शब्दांकन : डॉ. मिलिंद कसबे | श्री. विठ्ठल आर. औटी
Publisher सनय प्रकाशन(२०१८), पाने – १२०
Free

Image
नाते
Author : सौ. वर्षा जयवंत भावे
Publisher पुस्तकमार्केट डॉटकॉम (२०२१), पाने – १०६
Free

Image
स्वप्नपूर्ती
Author : समीर रामदास
Publisher अक्षर मुद्रा प्रकाशन, २००६, पाने-४०
Price : 40 RS 38% off
Discount Price : 25 RS
Image
शेलारवाड्याची बिल्डिंग
Author : समीर रामदास
Publisher अक्षरमुद्रा प्रकाशन
Price : 60 RS 40% off
Discount Price : 36 RS
Image
हिकमत
Author : सुवर्णा पवार (खंडागळे)
Publisher यशोदीप पब्लिकेशन्स
Price : 200 RS 40% off
Discount Price : 120 RS
Image
मार्क्स-आंबेडकर समन्वयी परिप्रेक्ष्यातून शिक्षण आणि रोजगार
Author : डॉ. संजय पंढरीनाथ गायकवाड
Publisher शब्दसंग प्रकाशन, (२०१९) पाने - ८८
Price : 120 RS 40% off
Discount Price : 72 RS
Image
मूल्यजागर
Author : डॉ. मनोहर नाईक
Publisher संवेदना प्रकाशन, २०१८
Free

Image
वाॅन्टेड
Author : प्रा. वामन जाधव
Publisher रेणुका प्रकाशन, २०१४
Price : 90 RS 11% off
Discount Price : 80 RS
Image
धर्म : मानवी संस्कृती व विकास
Author : डॉ. रावसाहेब कसबे
Publisher पुस्तकमार्केट.कॉम (२०२१), पाने – 40
Free

Image
आंबेडकरवादापुढील नवी आव्हाने
Author : मिलिंद कसबे
Publisher पुस्तक मार्केट डॉटकॉम, (2021), पाने – 113
Free

Image
संत परंपरा आणि कृषिसंस्कृती
Author : प्रा. वामन जाधव
Publisher हर्मिस प्रकाशन, (2017), पाने – १०४
Price : Rs

Image
झोत
Author : डॉ. रावसाहेब कसबे
Publisher पुस्तक मार्केट डॉटकॉम,(2021), पाने – 128
Free

Image
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा
Author : डॉ. विजय खरे
Publisher पुस्तकमार्केट.कॉम,(2021), पाने – २१३
Free

Image
दलित ऐक्याचे अंतर्विरोध
Author : डॉ. विजय खरे
Publisher पुस्तकमार्केट.कॉम (2021), पाने – १४३
Free

Image
युद्धशाळा
Author : मनोहर नाईक
Publisher संवेदना प्रकाशन ,नागपूर
Price : Rs

Image
कॉम्रेड अण्णा भाऊ साठे
Author : उत्तम कांबळे
Publisher सनय प्रकाशन, 2020, पाने-२४
Free

Image
मूल्यजागर
Author : डॉ. मनोहर नाईक
Publisher संवेदना प्रकाशन
Price : 150 RS 30% off
Discount Price : 105 RS
Image
युद्धशाळा
Author : मनोहर नाईक
Publisher संवेदना प्रकाशन
Price : 75 RS 27% off
Discount Price : 55 RS
Image
अंधारातून उजेडाकडे
Author : रामचंद्र जाधव
Publisher सनय प्रकाशन
Price : 1 Rs


Do you want to publish Book/E-book/Event?
image
Contact us!