Welcome to Pustakmarket !
Home

Buy Books CHILDRENS BOOKS Cultural

Image
छोट्यांचे आंगण
Author : सौ. सुमेधा देशपांडे
Publisher अक्षरबंध प्रकाशन
Price : 40 RS 10% off
Discount Price : 36 RS
5 View
Image
संतांची शक्ती उपासना
Author : डॉ. मार्तंड कुलकर्णी
Publisher शिव पब्लिकेशन्स(२०११), पाने – २०
Price : 20 RS 10% off
Discount Price : 18 RS
Image
अक्षर अभंग
Author : डॉ. तानाजी राऊ पाटील
Publisher मीरा बुक्स अँण्ड पब्लिकेशन औरगाबाद प्रकाशन,(२०१३) पाने - १८०
Price : 180 RS 10% off
Discount Price : 162 RS
Image
श्रीवेंकटेश्वर आणि श्रीकालहस्तीश्वर
Author : रा. चिं. ढेरे
Publisher पद्मगंधा प्रकाशन(२०१५), पाने – ३८३
Price : 400 RS 10% off
Discount Price : 360 RS
Image
बाल शिक्षण
Author : पुरुषोत्तम खेडेकर
Publisher जिजाई प्रकाशन(२०११), पाने – ३२
Price : 15 RS 13% off
Discount Price : 13 RS
4 View
Image
आदिवासी आयकॉन्स्
Author : डॉ. तुकाराम रोंगटे
Publisher संस्कृती प्रकाशन(२०११), पाने – २६४
Price : 240 RS 10% off
Discount Price : 216 RS
1 View
Image
इस्लामी संस्कृती
Author : साने गुरुजी
Publisher रिया पब्लिकेशन्स(२०११), पाने - १६८
Price : 160 RS 10% off
Discount Price : 144 RS
1 View
Image
तमाशा आणि लावणी
Author : मा. रा. लामखडे
Publisher नवीन उद्योग(२०१४), पाने - १७६
Price : 200 RS 10% off
Discount Price : 180 RS
Image
साहित्य, समाज आणि संस्कृती - डॉ. गंगाधर पानतावणे गौरव ग्रंथ (USED)
Author : संपादक: डॉ. मनोहर जाधव, प्रा. केशव देशमुख, प्रा. ऋषीकेश कांबळे
Publisher सुविद्या प्रकाशन,(२००६) पाने - ४९२
Price : 400 RS 50% off
Discount Price : 200 RS
1 View
Image
गावगाडा : बदलती चाकोरी (USED)
Author : एम. डी. गायकवाड
Publisher आदित्य प्रकाशन,(२००५) पाने - १२६
Price : 60 RS 50% off
Discount Price : 30 RS
1 View
Image
Children's Illustrated Dictionary (USED)
Author : John Grisewood, Neil Morris, Ting Morris
Publisher Impulse (2005) Pages - 380
Price : 895 RS 50% off
Discount Price : 448 RS
2 View
Image
वैदर्भी रीती (USED)
Author : डॉ. सुभाष सावरकर
Publisher मराठी जनसाहित्य परिषद प्रकाशन, (१९९३) पाने – २०८
Price : 100 RS 50% off
Discount Price : 50 RS
Image
कोकणा-कोकणी इतिहास आणि जीवन
Author : प्रा. बी. ए. देशमुख
Publisher सुगावा प्रकाशन, (२००६) पाने – १४४
Price : 75 RS 9% off
Discount Price : 68 RS
2 View
Image
गीता – ज्ञानेश्वरी इहवादी दृष्टिकोन (USED)
Author : प्रा. एम. पी. पाटील
Publisher सिग्नेट पब्लिकेशन्स, पाने – १४२
Price : 120 RS 50% off
Discount Price : 60 RS
Image
गोमंतकाची सांस्कृतिक घडण
Author : काशिनाथ दामोदर नायक
Publisher गोमन्त विद्यानिकेतन प्रकाशन (२०१२) पाने – ३४८
Price : 250 RS 10% off
Discount Price : 225 RS
1 View
Image
कसं
Author : डॉ. बाळ फोंडके
Publisher मनोविकास प्रकाशन, (२०२०), पाने – ८४
Price : 90 RS 10% off
Discount Price : 81 RS
2 View
Image
किती
Author : डॉ. बाळ फोंडके
Publisher मनोविकास प्रकाशन, (२०१९), पाने – ८८
Price : 90 RS 10% off
Discount Price : 81 RS
1 View
Image
शिवगंध
Author : डॉ.अमोल रामसिंग कोल्हे, शब्दांकन : डॉ. नितीन आरेकर
Publisher डिंपल पब्लिकेशन, २०२०, pages: 228
Price : 300 RS 10% off
Discount Price : 270 RS
24 View

Do you want to publish Book/E-book/Event?
image
Contact us!