Welcome to Pustakmarket !
Home

Buy Books Scientific Sports Social

Image
वासाहतिक महाराष्ट्रातील शेतकरी संघर्षातील समूहभान
Author : उमेश बगाडे
Publisher हरिती पब्लिकेशन्स्,(२०१७) पाने - ८८
Price : 70 RS 10% off
Discount Price : 63 RS
1 View
Image
सामाजिक समता आणि संघ (मराठी)
Author : डॉ. मोहन भागवत, मराठी अनुवाद : विलास गिते
Publisher भारतीय विचार साधना पुणे प्रकाशन(२०१६), पाने – २४
Price : 25 RS 8% off
Discount Price : 23 RS
Image
बहुजनांच्या सत्तांतराचा संघर्ष
Author : पुरुषोत्तम खेडेकर
Publisher जिजाई प्रकाशन(२००७), पाने – ४०
Price : 20 RS 10% off
Discount Price : 18 RS
3 View
Image
ऐतरेय ब्राह्मण : एक चिकित्सा
Author : डॉ. आ. ह. साळुंखे
Publisher लोकायत प्रकाशन(२०१९), पाने – ८०
Price : 80 RS 10% off
Discount Price : 72 RS
1 View
Image
अंधश्रद्धेची वावटळ
Author : प्रा. चंद्रसेन टिळेकर
Publisher सनय प्रकाशन(२०१८), पाने – ४०
Price : 40 RS 10% off
Discount Price : 36 RS
Image
गुलामांचा आणि गुलाम करणारांचा धर्म एक नसतो
Author : डॉ. आ. ह. साळुंखे
Publisher लोकायत प्रकाशन(२०१९), पाने – ४०
Price : 40 RS 10% off
Discount Price : 36 RS
Image
वैदिक धर्मसूत्रे आणि बहुजनांची गुलामगिरी
Author : डॉ. आ. ह. साळुंखे
Publisher लोकायत प्रकाशन(२०१७), पाने – ३२
Price : 40 RS 10% off
Discount Price : 36 RS
Image
भारतीय पारंपरिक खेळ व त्यामागील शास्त्र
Author : शिरीष कुसुम प्रभाकर चव्हाण
Publisher सी ईगल पब्लिकेशन
Price : 150 RS 93% off
Discount Price : 10 RS
7 View
Image
चार्वाक दर्शन (परिचयमाला-पुस्तिका क्र. १)
Author : आ. ह. साळुंखे
Publisher लोकायत प्रकाशन(२०१९), पाने - २४
Price : 30 RS 10% off
Discount Price : 27 RS
1 View
Image
दलित : निरंतर विषमता आणि दारिद्र्य
Author : सुखदेव थोरात
Publisher सुगावा प्रकाशन(२००७), पाने – २२७
Price : 180 RS 10% off
Discount Price : 162 RS
1 View
Image
शोध: मुलनिवासींचा की शुद्र वर्णाचा की जात्यन्तक समतेचा ?
Author : कॉ. शरद पाटील
Publisher मावळाई प्रकाशन(२०१२), पाने – २८
Price : 25 RS 12% off
Discount Price : 22 RS
1 View
Image
महाराष्ट्रातील जातिसंस्थाविषयक विचार
Author : संपादक: यशवंत सुमंत व द. दि. पुंडे
Publisher प्रतिमा प्रकाशन,(२००६) पाने - ३१९
Price : 225 RS 10% off
Discount Price : 203 RS
Image
विसाव्या शतकातील मातंग समाज (USED)
Author : डॉ. सोमनाथ डी. कदम
Publisher संवाद प्रकाशन(२०१८), पाने - १४४
Price : 150 RS 10% off
Discount Price : 135 RS
1 View
Image
अपोलो ११ (USED)
Author : सुधीर फाकटकर
Publisher सकाळ प्रकाशन(२०१९), पाने - २०८
Price : 200 RS 50% off
Discount Price : 100 RS
1 View
Image
नरक-सफाई गोष्ट
Author : अरुण ठाकूर, महंमद खडस
Publisher सुगावा प्रकाशन(२००७), पाने – १७३
Price : 100 RS 10% off
Discount Price : 90 RS
Image
महाराष्ट्रातील चर्मकार समाजाचे राजकारण
Author : डॉ. कैलास सोनवणे
Publisher नवीन उद्योग,(२०१०) पाने - १५७
Price : 125 RS 10% off
Discount Price : 113 RS
2 View
Image
ब्राह्मणी गुलामीची प्रतिके (USED)
Author : भीमपुत्र टेक्सास गायकवाड
Publisher प्रबुद्ध प्रकाशन(२०१२) पाने - ९८
Price : 130 RS 50% off
Discount Price : 65 RS
1 View
Image
संत पंत व तंत (USED)
Author : श्री. म. माटे
Publisher श्री. म. माटे स्नेहवर्धन प्रकाशन,(२००६) पाने - २७२
Price : 200 RS 50% off
Discount Price : 100 RS

Do you want to publish Book/E-book/Event?
image
Contact us!