Welcome to Pustakmarket !
Home

Buy Books RECIPE Research RARE BOOKS

Image
कोरोनानंतरचे जग
Author : डॉ. प्रकाश कुंभार
Publisher तेजश्री प्रकाशन, कोल्हापूर
Price : 600 RS 17% off
Discount Price : 500 RS
1 View
Image
मराठी साहित्याचे समकालीन संदर्भ
Author : विनायक येवले
Publisher अक्षरवाङ्मय प्रकाशन, पुणे,(2015), पाने - 160
Price : 180 RS 10% off
Discount Price : 162 RS
1 View
Image
कवितेची युद्धशाळा (समीक्षा)
Author : अक्रम हबीबखान पठाण
Publisher अक्षरवाङ्मय प्रकाशन, पुणे,(2020), पाने - 144
Price : 200 RS 10% off
Discount Price : 180 RS
Image
समकालीन मराठी कविता : सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य
Author : गोविंद काजरेकर
Publisher अक्षरवाङ्मय प्रकाशन, पुणे,(2020), पाने - 160
Price : 200 RS 10% off
Discount Price : 180 RS
Image
कवितेची शैली
Author : महेंद्र कदम
Publisher अक्षरवाङ्मय प्रकाशन, पुणे,(2019), पाने - 184
Price : 200 RS 10% off
Discount Price : 180 RS
Image
मराठी कादंबरी : आशय आणि आविष्कार
Author : दत्ता घोलप
Publisher अक्षरवाङ्मय प्रकाशन, पुणे,(2018), पाने - 164
Price : 200 RS 10% off
Discount Price : 180 RS
2 View
Image
लढत : एक चिकित्सक अभ्यास
Author : सुधाकर शेलार
Publisher अक्षरवाङ्मय प्रकाशन, पुणे,(2018), पाने - 148
Price : 200 RS 10% off
Discount Price : 180 RS
Image
प्रकाशवाटा : एक आकलन
Author : अतुल चौरे
Publisher अक्षरवाङ्मय प्रकाशन, पुणे,(2019), पाने - 96
Price : 120 RS 10% off
Discount Price : 108 RS
Image
धनगरी ओवीगीतांचा चिकित्सक अभ्यास
Author : प्रा. डॉ. तानाजी ज्ञा. पाटील
Publisher अक्षरवाङ्मय प्रकाशन, पुणे,(2014), पाने - 176
Price : 200 RS 10% off
Discount Price : 180 RS
Image
धनगरी ओवी गीतातील सांस्कृतिकता आणि भाषाविशेष
Author : तानाजी पाटील
Publisher अक्षरवाङ्मय प्रकाशन, पुणे,(2018), पाने - 160
Price : 200 RS 10% off
Discount Price : 180 RS
Image
कविता : संदर्भ आणि दृष्टिकोन
Author : आशुतोष पाटील
Publisher अक्षरवाङ्मय प्रकाशन, पुणे,(2020), पाने - 168
Price : 200 RS 10% off
Discount Price : 180 RS
Image
क्रांतिकारी सत्यशोधक कॉम्रेड शरद पाटील
Author : संपादक : रमेश चव्हाण
Publisher हर्मिस प्रकाशन,(२०१७) पाने - २५२
Price : 275 RS 10% off
Discount Price : 248 RS
1 View
Image
प्रतिभावंतांचं गाव
Author : संपादन: सुनिताराजे पवार
Publisher संस्कृती प्रकाशन, (२०२०) पाने - ३७२
Price : 500 RS 10% off
Discount Price : 450 RS
Image
साहित्य-सिद्धान्त
Author : अनुवादक: डॉ. स. गं. मालशे
Publisher महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, (२०११) पाने - ४२१
Price : 112 RS 11% off
Discount Price : 100 RS
1 View
Image
बुद्धी, प्रेरणा आणि क्रांती - भाग २ (RARE BOOK)
Author : अनुवादक : बा. रं. सुंठणकर
Publisher महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ (१९७०) पाने - २९४
Price : 295 RS 0% off
Discount Price : 295 RS
10 View
Image
शिक्षणवाटा चोखाळताना
Author : भीमराव भोयर
Publisher पद्मगंधा प्रकाशन(२०१६), पाने – १४४
Price : 150 RS 10% off
Discount Price : 135 RS
1 View
Image
अक्षरयात्रा: २०१९-२०२०
Author : संपादक: डॉ. दादा गोरे
Publisher अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ (२०१९), पाने – २२८
Price : 300 RS 10% off
Discount Price : 270 RS
Image
विचारशलाका: प्रा. डॉ. सुरेन्द्र बारलिंगे विचार व कार्य विशेषांक
Author : संपादक: प्रा.नागोराव कुंभार
Publisher प्रा. नागोराव कुंभार(२०२१), पाने – ३४६
Price : 450 RS 10% off
Discount Price : 405 RS

Do you want to publish Book/E-book/Event?
image
Contact us!