Welcome to Pustakmarket !
Home

Buy Books RECIPE Research RARE BOOKS

Image
क्रांतिकारी सत्यशोधक कॉम्रेड शरद पाटील
Author : संपादक : रमेश चव्हाण
Publisher हर्मिस प्रकाशन,(२०१७) पाने - २५२
Price : 275 RS 10% off
Discount Price : 248 RS
Image
प्रतिभावंतांचं गाव
Author : संपादन: सुनिताराजे पवार
Publisher संस्कृती प्रकाशन, (२०२०) पाने - ३७२
Price : 500 RS 10% off
Discount Price : 450 RS
Image
साहित्य-सिद्धान्त
Author : अनुवादक: डॉ. स. गं. मालशे
Publisher महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, (२०११) पाने - ४२१
Price : 112 RS 11% off
Discount Price : 100 RS
Image
बुद्धी, प्रेरणा आणि क्रांती - भाग २ (RARE BOOK)
Author : अनुवादक : बा. रं. सुंठणकर
Publisher महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ (१९७०) पाने - २९४
Price : 295 RS 0% off
Discount Price : 295 RS
Image
शिक्षणवाटा चोखाळताना
Author : भीमराव भोयर
Publisher पद्मगंधा प्रकाशन(२०१६), पाने – १४४
Price : 150 RS 10% off
Discount Price : 135 RS
Image
अक्षरयात्रा: २०१९-२०२०
Author : संपादक: डॉ. दादा गोरे
Publisher अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ (२०१९), पाने – २२८
Price : 300 RS 10% off
Discount Price : 270 RS
Image
विचारशलाका: प्रा. डॉ. सुरेन्द्र बारलिंगे विचार व कार्य विशेषांक
Author : संपादक: प्रा.नागोराव कुंभार
Publisher प्रा. नागोराव कुंभार(२०२१), पाने – ३४६
Price : 450 RS 10% off
Discount Price : 405 RS
Image
सम्यक विचार
Author : संपादक : डॉ. रोहिदास जाधव
Publisher थिंक टँक पब्लिकेशन्स अँण्ड डिस्ट्रीब्युशन, सोलापूर(२०१७), पाने – १५२
Price : 200 RS 10% off
Discount Price : 180 RS
Image
मुस्लीम महिलांच्या समस्या: शोध आणि बोध
Author : तमन्ना अस्लम इनामदार
Publisher नवीन उद्योग, पुणे(२०१६), पाने – ९४
Price : 100 RS 10% off
Discount Price : 90 RS
Image
लोककवी संत तुकाराम
Author : डॉ. तानाजी राऊ पाटील
Publisher रजत प्रकाशन, औरंगाबाद(२०१२) पाने - १५२
Price : 150 RS 10% off
Discount Price : 135 RS
Image
मराठी कविता आणि आधुनिकता (USED)
Author : डॉ. यशवंत मनोहर
Publisher आंबेडकरधम्म प्रकाशन(१९९३), पाने - २७२
Price : 150 RS 50% off
Discount Price : 75 RS
Image
महाराष्ट्रातील प्रबोधन आणि वर्गजातिप्रभुत्व
Author : उमेश बगाडे
Publisher सुगावा प्रकाशन(२००६), पाने – ३९१
Price : 250 RS 10% off
Discount Price : 225 RS
Image
साने गुरुजी पुनर्मूल्यांकन
Author : संपादक: भालचंद्र नेमाडे
Publisher साहित्य अकादेमी प्रकाशन(२००६), पाने – १९८
Price : 90 RS 10% off
Discount Price : 81 RS
Image
साहित्यशोध
Author : डॉ. शशिकांत साळवे
Publisher डॉ. शशिकांत पांडुरंग साळवे(२०१२), पाने – ७५
Price : 150 RS 10% off
Discount Price : 135 RS
Image
समीक्षा: पहिली खेप
Author : डॉ. अनिल सपकाळ
Publisher प्रतिमा प्रकाशन, पुणे(२००८), पाने – १६०
Price : 150 RS 10% off
Discount Price : 135 RS
Image
पूर्वरंग (RARE BOOK)
Author : पु. ल. देशपांडे
Publisher श्रीविद्या प्रकाशन(२००६), पाने - २८७
Price : 287 RS 0% off
Discount Price : 287 RS
Image
मराठी वाङ्मयाचा विवेचक इतिहास-अर्वाचीन काळ (RARE BOOK)
Author : प्र. न. जोशी
Publisher स्नेहवर्धन प्रकाशन(२००९), पाने - ५२४
Price : 525 RS 0% off
Discount Price : 525 RS
Image
मर्ढेकरांचे सौंदर्यशास्त्र पुन:स्थापना (RARE BOOK)
Author : डॉ. द. भि. कुळकर्णी
Publisher अमेय प्रकाशन, (१९८२), पाने - ४३२
Price : 432 RS 0% off
Discount Price : 432 RS

Do you want to publish Book/E-book/Event?
image
Contact us!