Welcome to Pustakmarket !
Home

Buy Books Literature

Image
तथागताच्या वाटेने
Author : प्रा.मा. रा. लामखडे
Publisher Pustakmarket.com
Price : 320 RS 19% off
Discount Price : 260 RS
Image
प्रिय रामू
Author : योगीराज बागूल
Publisher ग्रंथाली प्रकाशन
Price : 300 RS 10% off
Discount Price : 270 RS
Image
मर्मबंधातील काव्यांजली
Author : स्मित शिवदास
Publisher शुभंकर पब्लिकेशन प्रा.लि.
Price : 120 RS 10% off
Discount Price : 108 RS
Image
वास्तू बांधणी ( पहिला मजला )
Author : श्रीकांत पित्रे
Publisher शुभंकर पब्लिकेशन प्रा.लि.
Price : 300 RS 10% off
Discount Price : 270 RS
Image
वास्तू बांधणी ( तिसरा मजला )
Author : श्रीकांत पित्रे
Publisher शुभंकर पब्लिकेशन प्रा.लि.
Price : 150 RS 10% off
Discount Price : 135 RS
Image
गाथा कोरोनाची
Author : सचिन बनछोडे
Publisher शुभंकर पब्लिकेशन प्रा.लि.
Price : 120 RS 10% off
Discount Price : 108 RS
Image
कोसळ
Author : चंद्रकुमार नलगे
Publisher शुभंकर पब्लिकेशन प्रा.लि.
Price : 250 RS 10% off
Discount Price : 225 RS
Image
कथा आणि व्यथा
Author : संजय कात्रे
Publisher शुभंकर पब्लिकेशन प्रा.लि.
Price : 180 RS 43% off
Discount Price : 102 RS
Image
ठसठसणाऱ्या जखमा
Author : धर्मराज निमसरकर
Publisher दिलीपराज प्रकाशन प्रा.लि.
Price : 200 RS 10% off
Discount Price : 180 RS
Image
वेदनास्पर्श
Author : धर्मराज निमसरकर
Publisher नीहारा प्रकाशन
Price : 120 RS 10% off
Discount Price : 108 RS
Image
अंतहीन
Author : धर्मराज निमसरकर
Publisher दिलीपराज प्रकाशन प्रा.लि.
Price : 160 RS 10% off
Discount Price : 144 RS
Image
निळ्या पहाटच्या सूर्यपुत्रांचे अधोरेखित
Author : धर्मराज निमसरकर
Publisher नीहारा प्रकाशन
Price : 80 RS 10% off
Discount Price : 72 RS
Image
रणांगणावरील निळी गर्भाळ पहाट
Author : धर्मराज निमसरकर
Publisher सिग्नेट पब्लिकेशन्स
Price : 80 RS 10% off
Discount Price : 72 RS
Image
आंदोलन
Author : धर्मराज निमसरकर
Publisher सिग्नेट पब्लिकेशन्स
Price : 150 RS 10% off
Discount Price : 135 RS
Image
हुंदक्यांची काहिली
Author : धर्मराज निमसरकर
Publisher दिलीपराज प्रकाशन प्रा.लि.
Price : 270 RS 6% off
Discount Price : 253 RS
Image
तमासगीर माणसं
Author : के. जी. भालेराव
Publisher सुगावा प्रकाशन
Price : 130 RS 15% off
Discount Price : 110 RS
Image
फेसाटी
Author : नवनाथ गोरे
Publisher अक्षरवाङ्मय प्रकाशन, पुणे,(2019), पाने - 192
Price : 260 RS 10% off
Discount Price : 234 RS
Image
बुद्धा इज स्माईलिंग (USED)
Author : राजेंद्र पारे
Publisher नभ प्रकाशन, पुणे,(2021), पाने - 238
Price : 250 RS 50% off
Discount Price : 125 RS

Do you want to publish Book/E-book/Event?
image
Contact us!